Vad vi kan göra för dig

Utbildning & workshops

Hållbarhetsteamet erbjuder en rad utbildningar, workshops och inspirationsföreläsningar som anpassas efter era behov. Här nedan är några exempel på utbildningar:

 • Grundläggande hållbarhetsutbildning, antingen för ledningsgrupp, styrelse eller samtliga medarbetare – ni bestämmer!
 • Hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI Standards)
 • Introduktion till metoden ”Det Naturliga Steget”
 • Cirkulära affärsmodeller
 • Hållbart ledarskap
 • Hållbara inköp
 • Medvetna val för en hållbar livsstil

Strategiskt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsteamet kan stötta med processer för strategiskt hållbarhetsarbete som anpassas efter just ert företag. Här är några exempel på steg som ingår i ett sådant arbete:

 • Nulägesanalys
 • Omvärldsanalys
 • Riskanalys
 • Framtagande av hållbarhetsstrategi
 • Målformulering
 • Styrning och uppföljning
 • Implementering av hållbarhetsarbetet
 • Framtagande av policydokument och uppförandekod
 • Verifiering enligt ISO26000

Hållbarhetsredovisning

Vi erbjuder en rad tjänster kopplat till hållbarhetsredovisning. Kanske behöver ni stöd i hela processen eller endast med delar av arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning. Oavsett vilket så erbjuder vi bland annat:

 • Utbildning i hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI)
 • Omvärldsanalys
 • Intressentanalys och intressentdialoger
 • Väsentlighetsanalys
 • Struktur för datainsamling
 • Kommunikationsplan
 • Säkerställa att hållbarhetsredovisning lever upp till GRI:s principer
 • Information om lagkrav på obligatorisk hållbarhetsrapportering

Klimatberäkning

Vi hjälper er att beräkna ert företags klimatpåverkan. Klimatberäkningen är förenlig med GHG-protokollet, och vi mäter era utsläpp i det som kallas Scope 1, 2 och 3. En överblick över era utsläpp och utsläppskällor ger ett gediget underlag för att definiera er klimatstrategi. Vi stöttar med:

 • Verktyg för datainsamling
 • Kalkyl för att beräkna utsläpp
 • Tillgång till databaser
 • Ett färdig rapport att använda internt och i er kommunikation

Hållbarhet i leverantörskedjan

Vi hjälper er att implementera en metodik för att arbeta med hållbarhet i leverantörskedjan. Metodiken är anpassad för små- och medelstora företag och kombinerar sju verktyg för ett resurseffektivt och värdeskapande hållbarhetsarbete. De sju verktygen är:

 • Code of Conduct (Uppförandekod) & Avtal
 • Leverantörsbedömning
 • Riskanalys av leverantörer/leverantörskedjan
 • Kartläggning av leverantörskedjan
 • Leverantörsuppföljning/revision
 • Åtgärdsplan till leverantörer
 • Uppföljning av åtgärdsplan

Övrigt

Hållbarhetsteamet har en bred kompetens kring olika typer av hållbarhetsfrågor. Här är några ytterligare tjänster som vi erbjuder:

 • Hjälp med cirkulär ekonomi
 • LCA-beräkningar (livscykelanalyser)
 • System för lagbevakning och kemikaliehantering
 • Due Diligence avseende miljö vid förvärv av verksamheter och fastigheter