Vad vi kan göra för dig

Utbildning

Hållbarhetsteamet erbjuder en rad utbildningar, workshops och inspirationsföreläsningar som anpassas efter kundens behov. Här nedan är några exempel på utbildningar:

 • grundläggande hållbarhetsutbildning
 • hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI Standards)
 • introduktion till Det Naturliga Steget
 • cirkulära affärsmodeller
 • hållbart ledarskap
 • hållbara inköp
 • medvetna val för en hållbar livsstil

Strategiskt Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsteamet kan stötta med processer för strategiskt hållbarhetsarbete som anpassas efter kundens behov. Här är några exempel på steg som ingår i ett sådant arbete:

 • nulägesanalys, självskattning
 • omvärldsanalys
 • riskanalys
 • framtagande av hållbarhetsstrategi
 • målformulering
 • styrning och uppföljning
 • implementering av hållbarhetsarbetet
 • framtagande av policydokument och uppförandekod
 • verifiering enligt ISO26000
 • workshops för ledningsgrupper, arbetsledare och personal hållbarhetsprogram för offentlig verksamhet

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsteamet erbjuder en rad tjänster kopplat till hållbarhetsredovisning. Kanske behöver ni stöd i hela processen eller endast med delar av arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning. Oavsett vilket så erbjuder vi bland annat följande tjänster:

 • utbildning i hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI)
 • omvärldsanalys
 • intressentanalys och intressentdialoger
 • väsentlighetsanalys
 • struktur för datainsamling
 • kommunikationsplan
 • säkerställa att hållbarhetsredovisning lever upp till GRI:s principer
 • information om lagkrav på obligatorisk hållbarhetsrapportering

Klimatberäkning

The Doughnut Model

Övrigt

Hållbarhetsteamet har en bred kompetens kring olika typer av hållbarhetsfrågor. Här är några ytterligare tjänster som vi erbjuder:

 • kartläggning och uppföljning av leverantörer
 • system för lagbevakning och kemikaliehantering
 • due diligence avseende miljö vid förvärv av verksamheter och fastigheter