Inlägg

,

Hållbarhetsteamet ger kurser i hållbarhet på Folkuniversitetet

Under våren kommer Hållbarhetsteamet ge en rad kurser på Folkuniversitet i Jönköping. För mer information och anmälan kolla in Folkuniversitetets hemsida.

Vad är hållbarhet? (grundkurs) 21 februari kl.8-16

Efter denna interaktiva utbildning kommer du ha ökad kunskap om vad hållbarhet är och hur företag genom hållbarhet kan stärka sin organisation, utveckla sin affär och bli mer konkurrenskraftiga.

Innehåll:

 • Definitioner av hållbarhet och vad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet innebär.
 • Omvärldsfaktorer och ökade krav och förväntningar på företag
 • Möjligheterna och fördelarna är med att integrera hållbarhet i sin affärsverksamhet
 • Begrepp som cirkulära affärsmodeller, mänskliga rättigheter och hållbara leverantörskedjor

Kom igång med ert hållbarhetsarbete 28 februari kl.8-16

Den här interaktiva kursen är för dig som vill komma igång med ett strukturerat hållbarhetsarbete. Du får lära dig vilka steg man behöver gå igenom för att få ett strukturerat hållbarhetsarbete på plats inom organisationen.

Innehåll:

 • Att ta fram en gemensam syn, vision och ambition
 • Nulägesanalys
 • Identifiera fokusområden,
 • Sätta mål och ta fram en handlingsplan
 • Översiktligt hur man kan kommunicera, redovisa och utvärdera sitt hållbarhetsarbete.
 • Konkreta tips på övningar, verktyg, metoder och strategier för ett strukturerat hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsredovisning i praktiken 26 mars kl.8-16

Att hållbarhetsredovisa är ett bra sätt att strukturera sitt hållbarhetsarbete. Genom att mäta, följa upp och utvärdera hållbarhetsarbetet kan företaget säkerställa att fokus och resurser läggs på rätt frågor. Hållbarhetsredovisningen är också ett bra verktyg för att kommunicera ett företags hållbarhetsarbete internt och externt.

Innehåll:

 • Grundläggande steg som företaget behöver ta för att göra en första hållbarhetsredovisning och hur arbetet praktiskt kan läggas upp.
 • Tips på ramverk och verktyg som kan användas som stöd i arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning.

Affärsetik och antikorruption 24 april kl.8-16

Denna utbildning riktar sig till dig som vill få en grundutbildning i affärsetik och korruption. Affärsetik är en förutsättning för ett långsiktigt hållbarhetsarbete och korruption är en risk som behöver hanteras.

Innehåll:

 • Hur hör etik och lagstiftning ihop?
 • Etiska prioriteringar
 • Hur din organisation kan arbeta med att förebygga korruption.
 • Praktiska tips på hur korruption kan identifieras och förebyggas på bästa sätt
 • Aktuell mutbrottslagstiftning och några praktikfall
 • Tips på verktyg som kan användas i anti-korruptionsarbetet, inklusive Näringslivskoden.
,

Hållbarhetsteamet undervisar på YH-utbildning för fastighetsförvaltare

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att ansvara för kurserna Omvärldsanalys samt Miljö & Hållbar utveckling inom ramen för YH-utbildningen Fastighetsförvaltare som anordnas av Folkuniversitetet.

 

 

Under fem veckor kommer Hållbarhetsteamet att undervisa i kurserna Omvärldsanalys samt Miljö & Hållbar utveckling inom ramen för YH-utbildningen Fastighetsförvaltare som anordnas av Folkuniversitetet. Hållbarhetsteamet står både för upplägg, genomförande och examination.

Under veckan har ett 20-tal elever startat upp sitt andra år på yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsförvaltare. Fokus för veckan har varit på varför företag bör ha koll på sin omvärld, introduktion till vad hållbarhet är och på vilket sätt hållbarhet är en viktig omvärldsfaktor för fastighetsbranschen. Studenterna har under veckan arbetat med att beskriva hur de tänker kring framtidens boende och vilka omvärldsfaktorer som är viktiga att ta i beaktande.

Under utbildningen kommer teori att blandas med praktiska övningar, både individuellt och i grupp samt andra interaktiva moment. Hållbarhetsteamet använder ett faciliterande och coachande arbetssätt. För oss är det viktigt att få ut deltagarnas fulla potential och därför tror vi på aktiv mötesledning och interaktiva utbildningar. Facilitering handlar om konsten att leda människor mot ett överenskommet mål på ett sätt som skapar delaktighet, ägarskap och kreativitet hos deltagarna.

Förutom Hållbarhetsteamets medarbetare, kommer ett antal gästföreläsare att medverka på utbildningen och studenterna kommer också delta på seminarier under Klimatveckan.