Inlägg

,

Hållbarhetsteamet undervisar på YH-utbildning för fastighetsförvaltare

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att ansvara för kurserna Omvärldsanalys samt Miljö & Hållbar utveckling inom ramen för YH-utbildningen Fastighetsförvaltare som anordnas av Folkuniversitetet.

 

 

Under fem veckor kommer Hållbarhetsteamet att undervisa i kurserna Omvärldsanalys samt Miljö & Hållbar utveckling inom ramen för YH-utbildningen Fastighetsförvaltare som anordnas av Folkuniversitetet. Hållbarhetsteamet står både för upplägg, genomförande och examination.

Under veckan har ett 20-tal elever startat upp sitt andra år på yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsförvaltare. Fokus för veckan har varit på varför företag bör ha koll på sin omvärld, introduktion till vad hållbarhet är och på vilket sätt hållbarhet är en viktig omvärldsfaktor för fastighetsbranschen. Studenterna har under veckan arbetat med att beskriva hur de tänker kring framtidens boende och vilka omvärldsfaktorer som är viktiga att ta i beaktande.

Under utbildningen kommer teori att blandas med praktiska övningar, både individuellt och i grupp samt andra interaktiva moment. Hållbarhetsteamet använder ett faciliterande och coachande arbetssätt. För oss är det viktigt att få ut deltagarnas fulla potential och därför tror vi på aktiv mötesledning och interaktiva utbildningar. Facilitering handlar om konsten att leda människor mot ett överenskommet mål på ett sätt som skapar delaktighet, ägarskap och kreativitet hos deltagarna.

Förutom Hållbarhetsteamets medarbetare, kommer ett antal gästföreläsare att medverka på utbildningen och studenterna kommer också delta på seminarier under Klimatveckan.