Om oss

Hållbarhetsteamet vill inspirera, mobilisera och accelerera transformationen till ett hållbart samhälle inom planetens gränser och vara med och bidra till att de globala målen för hållbar utveckling nås.

Vi har bred kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling, strategiska processer, förändringsarbete, kommunikation och olika aspekter inom hållbarhet som tillsammans med ett brinnande intresse för social, ekonomisk och miljöinriktad hållbarhet utgör vår styrka.

Vi tar ett helhetsgrepp kring ditt företags hållbarhetsarbete för att öka er framgång. Genom att fokusera på kundnyttan av att införliva hållbarhet i affärsidén ökar konkurrenskraften, och gör er till attraktiva arbetsgivare och leverantörer.

Hållbarhetsteamet arbetar även med offentliga verksamheter som har en fantastisk potential att bidra till ökad hållbarhet genom att utveckla mål som täcker hela hållbarhetsperspektivet och ställa tydliga krav på leverantörer.

Hållbarhetsteamet startade som ett samarbete 2016. I december 2020 formaliserades samarbetet och Hållbarhetsteamet i Sverige AB bildades. Bolaget ägs av Adlignum AB (Jenny Jakobsson), Diya Consulting AB (Anna Carendi) och Sundberg Sustainability AB (Patrik Sundberg). Sedan våren 2022 är även Ellen Brengesjö och Siri Strotz anställda som juniora hållbarhetskonsulter.

Vi finns i Jönköping men bedriver verksamhet i hela Sverige.

Jenny Jakobsson
072-561 01 04
jenny.jakobsson@hallbarhetsteamet.se

Jenny har lång erfarenhet av affärs- och organisationsutveckling i tidigare anställningar på SEB som platschef och företagsrådgivare och i internationellt utvecklingsarbete. Fokus på inom hållbar utveckling är: affärsutveckling, konkurrenskraft och innovation. Innovation i det bredare perspektivet innefattar både produkter och tjänster, men även affärsmodeller och sociala innovationer.

Efter avslutad civilekonomexamen på Handelshögskolan i Göteborg fördjupade Jenny sig i utvecklingsekonomi och entreprenörskap på Internationella handelshögskolan i Jönköping, för att sedan återkomma för en ytterligare fördjupning i entreprenörskap, innovation och hållbarhet. Hon har även aktivt sökt att ständigt förbättra sina kunskaper inom coaching, genom att bli ackrediterad företagscoach och mentor.

Några exempel på genomförda uppdrag:

 • Strategisk planering och utveckling av hållbarhetsstrategier
 • Värdegrundsarbete och organisationskultur
 • Coaching av chefer och team för implementering av hållbara affärsmodeller
 • Implementering av ISO 26000
 • Föreläsningar inom olika områden av hållbarhet
 • Lärare på Jönköping University
 • Utveckling av sociala entreprenörer
 • Utbildning i coaching

Anna Carendi
073-623 83 91
anna.carendi@hallbarhetsteamet.se

Anna har lång erfarenhet av hållbar affärs- och organisationsutveckling, kommunikation och ledarskap både från privat, offentlig och ideell sektor. Inom ramen för Diya Consulting stöttar Anna företag och organisationer att bli mer framgångsrika och attraktiva, både för kunder och medarbetare, genom att integrera hållbarhet i affärsmodeller och mindset. Anna erbjuder föreläsningar, workshops, utbildningar, konsultstöd, projektledning samt interimslösningar och styrelseuppdrag.

Anna har en Magister i nationalekonomi från Internationella ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet och Université d’Aix-Marseille och har även studerat på Berghs School of Communications. Hon har tidigare arbetat som hållbarhetskonsult på Enact Sustainable Strategies, som generalsekreterare på Coompanion Sverige med kooperativa företag och social innovation, som tf kommunikationschef på Jönköping Energi och med digitalisering och hållbarhet på Cybercom.

Några exempel på genomförda uppdrag:

 • Stöd i utveckling av hållbarhetsstrategier
 • Interim hållbarhetschef
 • Ägarstyrning och hållbarhetsarbete i styrelser
 • Hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI
 • Omvärldsanalys och trendspaning
 • Facilitering av workshop
 • Föreläsningar inom olika områden av hållbarhet

Patrik Sundberg
070-260 70 99
patrik.sundberg@hallbarhetsteamet.se

Patrik har 20 års erfarenhet av arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Han är i grunden ekonom med ett förflutet inom SEB och har en helhetssyn med som inkluderar affärsmässighet i hållbarhetsarbetet. Patrik har assisterat allt från fåmansbolag till koncerner och regioner i utvecklingen av det strategiska hållbarhetsarbetet. Han har arbetat med allt från konkreta åtgärder för ökad hållbarhet till övergripande strategiska hållbarhetsfrågor.

Några exempel på genomförda uppdrag:

 • Utveckling av målbild för en hållbar organisation
 • Utveckling av klimatstrategier och hållbarhetsprogram för kommuner, landsting och regioner
 • Profilering och stärkt konkurrenskraft genom fokus på miljö- och/eller hållbarhetsfrågor
 • Due Diligence-granskningar avseende miljö och arbetsmiljö vid förvärv
 • Metodik för bedömning av fastigheters hållbarhetsprestanda utifrån ekosystemtjänster