Hållbarhetsteamet stöttar ett 20-tal företag att bli mer hållbara

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att utbilda och coacha ett 20-tal företag i Jönköping, Vaggeryd och Nässjö kommun. Målsättningen är att varje företag ska ta fram mål och en plan för sitt hållbarhetsarbete. Idag mötte vi företagen för första gången. 

Hållbarhet och företagsansvar har aldrig varit mer aktuellt. I januari 2017 började en ny lag om hållbarhetsredovisning för vissa bolag att gälla och både konsumenter och medarbetare har ökade förväntningar på företag när det gäller hållbarhet. För att företag i vår region ska vara konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare är det viktigt att börja arbeta med hållbarhet och införliva det i sin affärsverksamhet.

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att utbilda och coacha ett 20-tal företag i Jönköping, Vaggeryd och Nässjö kommun. Målsättningen är att varje företag ska ta fram mål och en plan för sitt hållbarhetsarbete. Uppdraget är en del av projektet GROWKOMP, ett 3-årigt projekt finansierat av ESF (Europeiska Socialfonden), som ska bidra till att skapa ökad tillväxt och konkurrenskraft hos de deltagande företagen. Stort fokus ligger på de sociala aspekterna av hållbarhet, med extra fokus på jämställdhet och mångfald.

Många företag arbetar aktivt med hållbarhet på olika sätt medan andra har svårt att hitta relevanta frågor att fokusera på utifrån företagets affärsidé. Under utbildningen kommer företagen att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för dem, sätta upp mål och göra upp en plan för sitt hållbarhetsarbete och hur hållbarhetsfrågorna ska kommuniceras.

Hållbarhetsteamets insats kommer göras genom tre halvdagsutbildningar, däremellan får de deltagande företagen individuell coaching av Hållbarhetsteamets konsulter. Första utbildningstillfället var idag, det andra om två veckor, för en tredje och avslutande träff den 12 september.

Under dagens första utbildningstillfälle var fokus på vad hållbarhet är, vilka positiva effekter ett aktivt hållbarhetsarbete kan innebära samt hur man skapar en målbild för sitt hållbarhetsarbete.

  

För mer information kontakta oss genom att skicka ett mejl till hej@hallbarhetsteamet.se

        

Hållbarhetsteamet är baserat i Jönköping, arbetar över hela Sverige och består av tre konsultbolag; Adlignum AB, Diya Consulting AB och Sundberg Sustainability AB. Hållbarhetsteamet bistår företag med råd, strategiska processer, konkreta verktyg och utbildningsinsatser inom hållbarhet. Bland annat kan företag få stöd med att identifiera vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga att fokusera på, att genomföra omvärldsanalyser, riskanalyser och intressentdialoger. Vidare kan företag få stöd med hållbarhetsredovisning och leverantörsbedömningar eller att bli verifierade enligt ISO26000.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *