Inlägg av admin

INBJUDAN: Workshop kring Cirkulär ekonomi

Välkommen till nästa steg i utveckling av produkter och tjänster för Cirkulär ekonomi CSR Småland, Energikontoret Norra Småland och RISE inbjuder till att utforma och delta i ett projekt för att utveckla idéer till produkter och tjänster som kommit fram i pilotprojektet för cirkulär ekonomi, Region Jönköpings läns hållbarhetsutbildning eller som uppkommit på annat sätt. […]

Hållbarhetsteamet stöttar ett 20-tal företag att bli mer hållbara

Hållbarhetsteamet har fått i uppdrag att utbilda och coacha ett 20-tal företag i Jönköping, Vaggeryd och Nässjö kommun. Målsättningen är att varje företag ska ta fram mål och en plan för sitt hållbarhetsarbete. Idag mötte vi företagen för första gången.  Hållbarhet och företagsansvar har aldrig varit mer aktuellt. I januari 2017 började en ny lag […]