INBJUDAN: Workshop kring Agenda 2030 och de globala målen

Välkommen på gratis workshop den 3/10 2019

om hur ni som företag kan bidra till att de globala målen för hållbar utveckling nås?

2015 antog världens länder Agenda 2030 och 17 globala mål för hållbar utveckling. Sverige har som ambition att vara ett föregångsland i arbetet för att nå dessa mål till år 2030 och för att det ska lyckas behöver företag och organisationer vara med och bidra.

Under workshopen dyker vi ner i de globala målen och dess delmål. Som deltagare kommer du att få hjälp med att identifiera viktiga mål för er verksamhet och hur ni kan utveckla er strategi för att ytterligare bidra till uppfyllelse av målen.

Workshopen passar företag som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete och som vill vara med och bidra till att de globala målen nås.

Datum: torsdagen den 3 oktober

Tid: kl.07.30-10.00 (inkl. frukost)

Plats: Circular Centre, Brahegatan 46, Jönköping

Pris: workshopen är gratis

Anmäl dig senast måndagen den 30/9 till hej@hallbarhetsteamet.se

Workshopen leds av Jenny Jakobsson och Anna Carendi från Hållbarhetsteamet.

Inbjudan Agenda 2030 workshop

Workshopen är en del av Globala Veckan och arrangeras i samverkan med CSR Småland och Jönköpings kommun och finansieras av Sida.