Ökat fokus på social hållbarhet då Hållbarhetsteamet förstärks

Hållbarhetsteamet, som är ett samarbete mellan ett antal hållbarhetskonsulter i Jönköping, förstärker sin position genom att ta in Business for Inclusion som drivs av Mariana Morosanu.

”Social hållbarhet bidrar till framgångsrika, attraktiva, kreativa och effektiva organisationer. Jag vill skapa framtidstro och likvärdiga förutsättningar för att alla människor ska uppnå sin fulla potential. Jag har tidigare samverkat med delar av Hållbarhetsteamet och när jag nu startade mitt företag så kändes det bra att gå in i ett ökat samarbete tillsammans med dem”, säger Mariana Morosanu, vd och ägare till Business for Incusion.

Hållbarhetsteamet består förutom av Business for Inclusion (Mariana Morosanu), av Adlignum AB (Jenny Jakobsson), Diya Consulting AB (Anna Carendi) samt Sundberg Sustainability AB (Patrik Sundberg). Tillsammans har vi en bred kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling, strategiska processer, förändringsarbete, kommunikation och olika aspekter inom hållbarhet som tillsammans med ett brinnande intresse för social, ekonomisk och miljöinriktad hållbarhet utgör vår styrka.

”Vi ser ett ökat intresse för de sociala aspekterna av hållbarhetsarbetet, även om förstås miljö och klimatfrågorna fortsatt är högt på företagens agendor. Hållbarhetsteamet har bland annat ett uppdrag att skapa en dialogplattform där företag, akademi och offentliga aktörer tillsammans kan hitta lösningar på de samhällsutmaningar som vi står inför”, säger Jenny Jakobsson.

”Hållbarhet spänner över ett brett område, från kemikalier, energieffektivisering, jämställdhet och mångfald till antikorruption och leverantörskontroll. Även om vi i Hållbarhetsteamet sedan tidigare hade kompetens inom social hållbarhet så är det väldigt roligt att få in en expert på området integration och mångfald.”, säger Anna Carendi.

”Att ta in ett ytterligare företag i Hållbarhetsteamet stärker vår kompetens och konkurrenskraft och ger ett mervärde till våra kunder då vi kan ta oss an större projekt”, avslutar Patrik Sundberg.

Hållbarhetsteamet