Om oss

Hållbarhetsteamet består av personer som vill inspirera, mobilisera och accelerera transformationen till ett hållbart samhälle inom planetens gränser och vara med och bidra till att de globala målen för hållbart utveckling nås.

Vi har bred kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling, strategiska processer, förändringsarbete, kommunikation och olika aspekter inom hållbarhet som tillsammans med ett brinnande intresse för social, ekonomisk och miljöinriktad hållbarhet utgör vår styrka.

Vi tar ett helhetsgrepp kring företags hållbarhetsarbete för att öka deras framgång. Genom att fokusera på kundnyttan av att införliva hållbarhet i affärsidén ökar företagens konkurrenskraft och gör dem till attraktiva arbetsgivare och leverantörer.

Bolaget har sitt säte i Jönköping men bedriver verksamhet i hela Sverige.

Hållbarhetsteamet består av:

Jenny Jakobsson

Anna Carendi

Patrik Sundberg

Ellen Brengesjö

Vad kan vi göra för dig?

Utbildning & workshops

Hållbarhetsteamet erbjuder en rad utbildningar, workshops och inspirationsföreläsningar som anpassas efter era behov – kanske önskar ni en mindre workshop för ledningsgrupp eller styrelse, eller ett lärtillfälle för alla medarbetare?

Strategiskt hållbarhetsarbete

Vill ni komma igång med ert arbete men vet inte riktigt hur ni ska börja? Hållbarhetsteamet kan stötta med processer för strategiskt hållbarhetsarbete som anpassas efter era behov.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsteamet erbjuder en rad tjänster kopplat till hållbarhetsredovisning. Kanske behöver ni stöd i hela processen eller endast med delar av arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning. Vi hjälper er!

Hållbarhet i leverantörskedjan

Vi hjälper er att implementera en metodik för att arbeta med hållbarhet i leverantörskedjan. Metodiken är anpassad för små- och medelstora företag och kombinerar sju verktyg för ett resurseffektivt och värdeskapande hållbarhetsarbete.

Klimatberäkning

Vi hjälper er att beräkna ert företags klimatpåverkan. Klimatberäkningen är förenlig med GHG-protokollet, och vi mäter era utsläpp i det som kallas Scope 1, 2 och 3. En överblick över era utsläpp och utsläppskällor ger ett gediget underlag för att definiera er klimatstrategi.

Övrigt

Kanske har ni något ytterligare ni behöver hjälp med – tveka inte att höra av er. Hållbarhetsteamet har en bred erfarenhet, och kan anpassa vårt erbjudande för att hjälpa och stötta er på er resa för en mer hållbar utveckling.

Kontakta oss nu

Social media