Om oss

Hållbarhetsteamet är baserat i Jönköping och består av fyra konsulter med bred kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling, strategiska processer, förändringsarbete, kommunikation och olika aspekter inom hållbarhet som tillsammans med ett brinnande intresse för social, ekonomisk och miljöinriktad hållbarhet utgör vår styrka.

Vi tar ett helhetsgrepp kring företags hållbarhetsarbete för att öka deras framgång. Genom att fokusera på kundnyttan av att införliva hållbarhet i affärsidén ökar företagens konkurrenskraft och gör dem till attraktiva arbetsgivare och leverantörer.

Hållbarhetsteamet arbetar även med offentliga verksamheter som har en fantastisk potential att bidra till ökad hållbarhet genom att utveckla mål som täcker hela hållbarhetsperspektivet och ställa tydliga krav på leverantörer.

Hållbarhetsteamet består av:

Anna Carendi
Diya Consulting AB
0736-23 83 91

Jenny Jakobsson
Adlignum AB
072-561 01 04

Patrik Sundberg
Sundberg Sustainability AB
070-260 70 99

Mariana Morosanu
Business for Inclusion AB
070-440 28 55

Vad kan vi göra för dig?

Utbildning

Hållbarhetsteamet erbjuder en rad utbildningar, workshops och inspirationsföreläsningar som anpassas efter kundens behov.

Strategiskt Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsteamet kan stötta med processer för strategiskt hållbarhetsarbete som anpassas efter kundens behov.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsteamet erbjuder en rad tjänster kopplat till hållbarhetsredovisning. Kanske behöver ni stöd i hela processen eller endast med delar av arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning.

Övrigt

Hållbarhetsteamet har en bred kompetens kring olika typer av hållbarhetsfrågor.

Kontakta oss nu

Social media