Om oss

Hållbarhetsteamet består av personer som vill inspirera, mobilisera och accelerera transformationen till ett hållbart samhälle inom planetens gränser och vara med och bidra till att de globala målen för hållbart utveckling nås.

Vi har bred kompetens och erfarenhet inom affärsutveckling, strategiska processer, förändringsarbete, kommunikation och olika aspekter inom hållbarhet som tillsammans med ett brinnande intresse för social, ekonomisk och miljöinriktad hållbarhet utgör vår styrka.

Vi tar ett helhetsgrepp kring företags hållbarhetsarbete för att öka deras framgång. Genom att fokusera på kundnyttan av att införliva hållbarhet i affärsidén ökar företagens konkurrenskraft och gör dem till attraktiva arbetsgivare och leverantörer.

Bolaget har sitt säte i Jönköping men bedriver verksamhet i hela Sverige.

Hållbarhetsteamet består av:

Jenny Jakobsson
Adlignum AB
072-561 01 04

Anna Carendi
Diya Consulting AB
073-623 83 91

Patrik Sundberg
Sundberg Sustainability AB
070-260 70 99

Lars Birging
Zigrid AB
070-362 06 21

Vad kan vi göra för dig?

Utbildning

Hållbarhetsteamet erbjuder en rad utbildningar, workshops och inspirationsföreläsningar som anpassas efter kundens behov.

Strategiskt Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsteamet kan stötta med processer för strategiskt hållbarhetsarbete som anpassas efter kundens behov.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsteamet erbjuder en rad tjänster kopplat till hållbarhetsredovisning. Kanske behöver ni stöd i hela processen eller endast med delar av arbetet med att ta fram en hållbarhetsredovisning.

Övrigt

Hållbarhetsteamet har en bred kompetens kring olika typer av hållbarhetsfrågor.

Kontakta oss nu

Social media